MUDr. Kateřina Oulehle

Interní oddělení Klatovské nemocnice, a.s.; ordinace praktické lékařky, Klatovy

MUDr. Kateřina Oulehle je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 2, s. 32-33