MUDr. Katarína Landová

Klinika nefrologie TC IKEM, Praha

MUDr. Katarína Landová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 34-36