MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha; Urocentrum Plzeň, ResearchSite

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 3, s. 7-9