Doc. MUDr. Jan Mareš , Ph.D.

I. interní klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň

Doc. MUDr. Jan Mareš , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 2, s. 24-26
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 2, s. 30-31