prof. MUDr Jan Malík, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr Jan Malík, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 2, s. 20-22