MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

MUDr. Jan Klaboch, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: