MUDr. Jakub Sikora , Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Jakub Sikora , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 1, s. 9-11

Sikora J, Kmochová T, Mušálková D, et al. A mutation in the SAA1 promoter causes hereditary amyloid A amyloidosisKidney Int 2022;101:349–359.