Prof. MUDr. František Saudek , DrSc.

Klinika diabetologie Centra diabetologie IKEM

Prof. MUDr. František Saudek , DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 43-45