MUDr. Daniela Viklická

Pracoviště klinické rehabilitace IKEM, Praha

MUDr. Daniela Viklická je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 2, s. 8-10