MUDr. Barbora Szonowská

Interní oddělení Strahov VFN, Praha

MUDr. Barbora Szonowská je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 3, s. 3-6